top of page

WE ARE WATER

      WeAreWater staat voor het herstel van de levendige stroming van Water, van het planetair

      ecosysteem. WeAreWater is 'outer healing', of de ReGeneratie van onze omgeving, onze

      natuurlijke omgeving en van daaruit ook onze maatschappelijke omgeving.   

      We speuren de ruimte af naar sporen van water, in de hoop er leven te vinden. Ondertussen laten we ons

      mirakel van leven, de planeet Aarde, uitdrogen, verdorren, in de jacht naar geld en als slaaf van 'groei'. 

      De cyclus van het water is de circle of life, water is het allernoodzakelijkste bestanddeel voor zowel ons

      lichaam als dat van de aarde.

      Bodem, bomen, stromen, zuurstof, voedsel, energie-uitwisseling, ... In een cyclus kan je niet ongestraft

      elementen verwaarlozen zonder het geheel te straffen. Geen Leven zonder water.

      Dat bruisende leven, daar willen we graag meer van. Zodat onze kinderen de natuur niet moeten zien in

      documentaires, maar rondom hen. Zodat er geen volksverhuizingen omwille van droogte nodig zijn. Zodat

      er geen oorlog om water komt. Maar zodat de natuur zelf kan doen waar ze best in is, bruisen van leven !

      Maar vooral ook : "We are not seperate from Nature, We are Nature" , en dat ten diepste gaan voelen en

      beLeven. "To remember ourselves as Earth." Er is niet iets als "de mens en de natuur", wij zijn niet

      afgescheiden van de natuur, we hebben onszelf erbuiten geplaatst.

     

      'WeAreWater' stelt de onderlinge verbondenheid van de cycli van de natuur, van de ecologische,

      agrarische, economische systemen centraal, en gaat dus over

                   

                                   samenwerken met de natuur, in plaats van ze te bestrijden.

                                   het omkeren van ‘verwoestijning’ (niet alleen letterlijk) naar overvloed.

                                   het belang van de bodem, en het aandeel van landbouw en veeteelt hierin.

                                   ons voedsel.

                                   het Aards paradijs, een wonder van Leven

                                   

 

      WeAreWater = sensibilisering, activisme en actie

collage-mos.jpg
bottom of page