top of page
collage-vogel_edited.png

WE ARE LOVE

'WeAreLove' staat voor het herstel van de levendige stroming van Liefde, het herstel van de flow in het menselijk ecosysteem. WeAreLove is  de "inner healing", de verbinding met onze ziel, en met die van de hele mensheid. Het besef dat we verbonden zijn in hetzelfde Verhaal. Het besef dat het ‘Medicijn’, dat wat we nodig hebben om te evolueren, ligt in “Wij”, in de verbinding met de relaties die Wij Zijn. In die ‘Wij’ ligt onze ReGeneratie, die van onszelf als individu en van ons als menselijke gemeenschap, verbonden in hetzelfde Verhaal. Het collectief menselijk bewustzijn doordringend van Liefde.

Innerlijke heling, heling van onze gevoelens, overtuigingen, gedachten en relaties, is essentieel wanneer we iets aan onze uiterlijke leefwereld ten goede willen veranderen... 

Onvoorwaardelijke Liefde als fundamentele basis van het samen-leven, het is in de praktijk een constante uitdaging en oefening in actieve overgave aan het Leven zelf.

Velen van ons hebben lief, en leven, vanuit angst, wantrouwen, en in een staat van zelfverdediging. Dit lijkt cru gesteld, maar het is als het ware maatschappelijk bepaald. We leven niet met een open hart, we beschermen onszelf. Maar hoe groot is het verlangen om ons thuis en veilig te voelen, gezien en geliefd te worden voor wie we écht zijn… Hoe groot is ons verlangen naar een vertrouwensvolle omgeving waarin we ons gesteund voelen ?

Wanneer we ons bevrijden van angst, en gaan leven vanuit Waarheid en Vertrouwen, dan helen we de mensheid, dan kunnen we de menselijke community als harmonisch geheel herstellen.

Liefde, Waarheid en Vertrouwen worden dan een revolutionair begrip, want ze worden onze brandstof voor het herstellen van een waarachtige samenleving. Een samenleving die niet fundamenteel geregeerd wordt door angst, macht en competitie, maar door samenwerking en co-creatie, kan onze toekomst fundamenteel veranderen.

WE ARE Love is als het ware een support system ter herinnering aan de liefde voor je eigen pad en dat van de ander. Het geeft ons een zinvolle plek in het grote geheel, én verbindt ons met de levendigheid van het leven, de "wildness" waar we soms zo naar verlangen wordt terug gehoord. We verdiepen onze relatie met wat het Leven zelf, binnen en buiten de lijntjes van wat ons als mogelijk wordt voorgehouden.

** ReGeneration = the action or process of being regenerated, restored, renewed, rebirthed

                              becoming the generation of re-connection, of re-membrance, recognising ourselves as the medicine that We Are

'WE ARE Love' zijn alle kleine en grotere initiatieven met betrekking tot bewust, en verbonden leven.

Dagdagelijkse rituelen, cirkels, vrouw zijn, man zijn, volwassen worden,  storytelling, dans, ambacht, sexualiteit, meditatie, moederschap, ceremonies, etc...

WE ARE Love organiseert :

ReGeneration Circles :

Het Oude Verhaal, de paradigma’s, overtuigingen en structuren van verdeeldheid waarop onze wereld gebaseerd is, is in ontbinding. Het Nieuwe Verhaal van Verbinding mag nog geschreven worden, bewust, stap voor stap. Door te dromen, te denken en te doen. Door samen te delen en samen te helen. Door terwijl het het oude loslaten, bewust te verbinden met nieuwe mogelijkheden, nieuwe overtuigingen, een nieuwe realiteit.

Onszelf bevrijden van het huidige conventionele narratief vergt moed, en hoop. Laten we dat niet alleen doen, maar onszelf en elkaar hierin zien en horen.

Met ReGeneration-cirkels creëren we de mogelijkheid om stil te staan bij wat we niet weten, ons te openen, verder te gaan dan wat we denken te weten, te voelen, onszelf te herkennen in de ander en de ander in onszelf, te helen. 

Met ReGeneration circles willen we samen het Nieuwe Verhaal verkennen, tot leven dromen, en Leven.

We Are Youth Circles  :

omdat zelfkennis, zelfliefde en empathie essentieel deel uitmaken van mens-zijn.

omdat het heel belangrijk is jongeren te betrekken bij hun eigen toekomst, hen te tonen dat ze er actief deel van uitmaken en zelf iets kunnen betekenen,

omdat het essentieel is hen te leren delen in kwetsbaarheid en de kracht daarvan te ervaren, van te zien en gezien te worden, van een waardevol deel te zijn van een groter geheel.

We Are Love Circles

we verkennen samen het thema Liefde, in de hele brede zin van het woord.

We tasten de concepten Waarheid, Transparantie en Vertrouwen af, en voelen hoe we die in ons dagelijks leven kunnen realiseren. We creëren een community-gevoel zonder in community te leven.

 

Re-Wilding Vrouwencirkels en -weekends :

Om ons als vrouw de kans te geven onszelf en elkaar te ontmoeten in al onze vrouwelijkheid, om oordeelloos te verbinden met onze natuur, met dat wat natuurlijk is, met het leven in al haar aspecten. Zodat het vrouwelijke terug geëerd en in ons leven geïntegreerd kan worden. Wat een verademing ook om gewoon te kunnen ontspannen in het "zijn" en voelen, omringd door andere vrouwen, zonder concurrentie, zonder competitie, maar in volledige herkenning van wie we zijn.

bottom of page