top of page

                                                                                  Zingeving, er bestaan regels voor, dogma's, spreuken... Maar het leven leiden alsof

                                                                                  het echt zin heeft, daar hebben we geen handleiding voor. Alsof we niet echt

                                                                                  geworteld zijn in ons bestaan, in onze cultuur, want wat houdt die überhaupt nog in?

                                                                                  We voelen ons geen deel van een groter geheel. Hoe breng je die "wildness" dan in

                                                                                  je leven ? Hoe verbind je je bewust met je eigen bestaan, je eigen natuur en  je

                                                                                  omgeving ... ? Hoe kleur je buiten de lijntjes van wat ons nu maatschappelijk wordt

                                                                                  voorgehouden ? Hoe voel je je vrij, maar veilig ? Hoe verdiep je je relatie met wat het

                                                                                  leven je biedt ?

                                                                                  Dit gaat over wat ons leven Levend maakt, heel aards, heel fysiek, heel écht.

'We Are Life' zijn alle kleine en grote initiatieven met betrekking tot "natuurlijk" , bewust, en verbonden leven.

Dagdagelijkse rituelen, cirkels, vrouw zijn, man zijn, volwassen worden, vrij kind-zijn, wildpluk, storytelling, dans, ambacht, sexualiteit, meditatie, koken, moederschap, ceremonies, etc...

Wie workshops of dergelijke geeft die binnen We Are Life vallen, kan hieraan mee werken of aan bod komen.

Re-Wilding organiseert :

We Are Youth Circles  :

omdat zelfkennis, zelfliefde en empathie essentieel deel uitmaken van mens-zijn.

omdat het heel belangrijk is jongeren te betrekken bij hun eigen toekomst, hen te tonen dat ze er actief deel van uitmaken en zelf iets kunnen betekenen,

omdat het essentieel is hen te leren delen in kwetsbaarheid en de kracht daarvan te ervaren, van te zien en gezien te worden, van een waardevol deel te zijn van een groter geheel.

 

We benaderen de jongeren als gelijke, we proberen hen de weg naar hun eigen wijsheid te tonen, het plezier van in groep te delen te laten ervaren , en hen op een gezonde manier de levendigheid van het leven te laten beleven, terwijl ze uitgedaagd worden mee te voelen, denken en actief oplossingsgericht te ondernemen

We Are Love Circles :

In de Love Circles gaan we dieper in op het thema Liefde, in de breedste zin van het woord. Liefde als basis voor een maatschappij gebaseerd op waarheid en vertrouwen, in plaats van op angst en controle. We verkennen samen wat er effectief mogelijk is en hoe we dit persoonlijk kunnen integreren en mee creëren in ons leven en onze werkelijkheid.

Re-Wilding Vrouwencirkels en -weekends :

Om ons als vrouw de kans te geven onszelf en elkaar te ontmoeten in al onze vrouwelijkheid, om oordeelloos te verbinden met onze natuur, met dat wat natuurlijk is, met het leven in al haar aspecten. Zodat het vrouwelijke terug geëerd en in ons leven geïntegreerd kan worden en we het leven in liefde kunnen omarmen. Wat een verademing ook om gewoon te kunnen ontspannen in het "zijn" en voelen, omringd door andere vrouwen, zonder concurrentie, zonder competitie, maar in volledige herkenning van wie we zijn.

collage-vogel.jpg

'We Are Life'

bottom of page